فروشنده انواع پروبیوتیک لاکت میگو در ایران

مصرف زیاد میگو به عنوان یک آبزی پر خاصیت باعث شده تا سطح پرورش آن افزایش پیدا کند. این آبزی گاهی به خاطر بلعیدن آبی با باکتری مضر دچار بیماری می شود که این بیما

Read more